تحقیق آماده خاورميانه

تحقیق آماده   خاورميانه

فایل تحقیق آماده با موضوع خاورميانه را می توانید از طریق گزینه هایی که در قسمت پایینی صفحه قرار داده شده دریافت کنید.برای دانلود فایل این مقاله آماده که با فرمت ورد(word) و با پسوند Doc و کاملا قابل ویرایش با فرمت مناسب برای استفاده دانشجویان و دانش آموزان تهیه شده لازم است در ابتدا از قسمت پایین پس از وارد کردن ایمیل پرداخت اینترنتی را انجام داده سپس لینک دانلود مقاله خاورميانه را مشاهده و همچنین یک نسخه از لینک دانلود تحقیق خاورميانه که به صورت اختصاصی برای شما پس از پرداخت ساخته شده برایتان به آدرس ایمیلی که قبل از پرداخت وارد کرده اید ارسال خواهد شد.این مقاله کاملا جامع و کامل می باشد و برای ارائه به اساتید،معلمان و همچنین افزایش معلومات مناسب می باشد.در ادامه با ما همراه باشید تا خلاصه ای از این تحقیق را مشاهده کنیم.

در این قسمت شما صرفا بخش ابتدایی این تحقیق آماده را مشاهده می کنید همانطور که می دانید چون این قسمت از تحقیق از فایل ورد کپی شده در آن احتمالا بهم ریختگی فونت ها و یا همخوانی نداشتن مطالب و همچنین نداشتن تصاویری که احتمالا در فایل ورد اصلی موجود است باعث می شود زیبایی فایل اصلی را نداشته باشد برای مشاهده بهترین کیفیت و مطالب به طور کامل ابتدا مبلغ را از طریق درگاه بانکی پرداخت کنید و سپس فایل اصلی را دریافت کنید
:::قسمت ابتدایی تحقیق خاورميانه(صرفا جهت اطمینان) برای مشاهده فایل کامل و اصلی تحقیق در فرمت ورد پرداخت کنید:::

خاورميانه  

خـاورمـيـانـه از گـذشته هاى دور، مهد تمدنهاى درخشان بشرى ، زادگاه علم و ميعادگاه پيامبران الهـى بوده است . اين منطقه از نظر جغرافيايى در مركز تقاطع سه قاره آسيا، افريقا و اروپا قـرار گـرفـتـه ، بطورى كه از طريق تركيه به اروپا و از طريق سرزمين فلسطين به قاره افريقا متصل مى شود.
خـاورمـيـانـه يـكى از مناطق استراتژيك جهان است كه سالها مركز حوادث بين المللى بوده است . پـس از جـنـگ جـهـانـى دوم ، شايد هيچ منطقه اى در جهان به اندازه خاورميانه به حوادث مختلف و جنگهاى گوناگون رو به رو نبوده است .
مـهـمـتـريـن وقـايـعـى كـه طـى 25 سـال گـذشته در خاورميانه به وقوع پيوست عبارت بود از :جـنـگـهـاى اعـراب اسـرائيـل (1963،1973)، بـحران انرژى (1973)، پيمان صلح بين مصر و اسـرائيـل ، حـمـله اسـرائيـل بـه جـنـوب لبـنـان (1982)، وقـوع جـنـگهاى داخلى در كـشـورهـاى لبـنـان ، يـمـن ، عـراق ، اردن ، حـمـله شـوروى (سـابـق) بـه افـغـانـسـتـان واشـغـال آن (1979)، وقـوع انـقلاب اسلامى ايران و ايجاد موج حركتهاى اسلامى در خاورميانه ، جـنـگ تـحـميلى عراق عليه ايرانى و جنگ خليج فارس . از اين رو، خاورميانه ، بحران خيزترين منطقه در كل جهان بوده است .

      كشورهاى خاورميانه

      تعداد كشورها

دومين گام در مطالعه جغرافيايى هر منطقه ، تعيين و شناسايى كشورهايى است كه در محدوده آن قـرار مى كيرد. همان طور كه در مورد تعيين حدود جغرافيايى منطقه خاورميانه اختلاف وجود دارد، در مـورد تعداد كشورهايى كه در اين منطقه قرار دارد نيز اختلاف است . برخى از جغرافى دانان ، كـشـورهـاى شـمال و شرق آفريقا مانند الجزاير و سودان را نيز جزو كشورهاى خاورميانه به حساب آورده اند؛ عده اى ديگر كشورهاى مانند پاكستان و افغانستان را از كشورهاى خاورميانه مى دانـنـد. بـا ايـن وجـود مـى تـوان گـفـت : تـعـرف ثـابـتـى از ايـن مـنـطـقـه وجـود نـدارد و بطور مـعـمـول ، كـشـورهـاى تـركـيـه ، ايـران ، كـشـورهـاى عـربـى شـرق سـوئز و اسرائيل ، همراه با مصر و ليبى در اين منطقه جاى دارد. سودان و قبرس نيز گاهى و الجزاير و مراكش و تونس هم بندرت جزو كشورهاى خاورميانه محسوب مى شوند.
دولت انـگـلسـتـان در نـوشته هاى خود، هفده كشور را تحت نام خاورميانه گنجانده است . ايران ، عـراق ، عـربستان سعودى ، مصر، اسرائيل ، لبنان ، اردن ، ليبى ، شيخ ‌نشينهاى خليج فارس ،يمن ، اتيوپى ، سومالى ، سودان ، مالت و قبرس .
بـه هر حال ، برخى از محققان ، كشورهاى خاورميانه را از نظر سياسى و فرهنگى به دو قسمت جداگانه تقسيم كرده اند:
الف ـ كـمربند شمالى :شامل كشورهايى است كه با شوروى (سابق) مرز مشترك دارد و از نژاد عرب نيستند مانند ايران ، تركيه و افغانستان .

      سـرزمـيـنـهـاى عـرب نـشـيـن

شـامـل مـنـطـقـه هـلال خـصـيـب و كـشـورهـاى حـوزه خليج فارس ، مـثـل اردن ، فـلسـطـيـن ، لبنان ، سوريه ، عربستان ، عراق ، كويت ، بحرين قطر، امارات متحده عربى ، عمان و يمن .

      كشورهاى خاورميانه و نظام جهانى

كـشـورهـاى خـاورمـيـانـه بـه جـهـان سـوم تـعـلق دارد. ايـن كـشـورهـا هـنـوز مـراحـل اوليـه صـنعتى شدن را طى مى كند و بشدّت وابسته به صادرات مواد خام و واردات مواد غـذايـى ، كـالاهـاى مـصـرفـى ، تـجـهـيـزات و تكنولوژى مى باشد. بطور تقريبى در همه اين كـشـورهـانـابـرابـريـهـاى داخـلى و اجـتـمـاعـى مـشـاهـده مـى شـود و فـقـط ايـران اسـلامـى در حـال اسـتـثـنـا شـدن از ايـن قـاعـده شوم است . صادر كنندگان پر در آمد نفت در شمار غنى ترين كشورهاى جهان محسوب مى شوند؛ امّا متاءسفانه على رغم اين ثروت سرشار خدادادى ، از رشد و تـوسـعـه اقـتـصـادى بـرخـوردار نـبوده ، از نظر سياسى وابسته به قدرتهاى بزرگ جهانى هستند.

      بافت جمعيت در كشورهاى خاورميانه

خـاورميانه از نظر بافت جمعيتى ، داراى ويژگيهاى خاصى است ، بگونه اى كه در اين منطقه ، شـش نـژاد مـخـتلف در كنار يكديگر زندگى مى كنند و سه مذهب متفاوت در آن وجود دارد.
زندگى اجتماعى در خاورميانه بسيار متنوع است ، در حالى كه برخى از اجتماعات شهرى بسيار گسترش يافته و اقشار وسيعى از مردم با مظاهر و جلوه هاى تمدن امروزى آشنا شده و به آنها خـو گـرفـتـه انـد، جـمـعى نيز زندگيشان را از طريق شكار مى گذارنند، و در حالى كه عده اى ديگر، به شيوه كوچ نشينى و بيابانگردى زندگى مى كنند.
در مجموع ، فاصله سطح زندگى بين روستا و شهر بسيار زياد است و همين امر موجبات مهاجرت روسـتـائيـان بـه شـهـرهـا را فـراهـم مـى كـنـد. پديده مهاجرت از روستا به شهر كه در نتيجه سـيـاسـتـهـاى تـوسـعـه صـنـعتى در شهرها به وجود آمده ، در برخى از كشورهابه صورت يك مـشـكـل اسـاسى بروز كرده است . در اين كشورها، ضمن نابودى كشاورزى ، شهرهاى بزرگ با مساءله انفجار جمعيت روبه رو شده است .

      ابعاد اهميّت خاورميانه

      اهميّت اساسى و حياتى

خاورميانه منبع بزرگترين ذخاير انرژى جهان است لوله هاى نفت خاورميانه را مى توان شاهرگ حـيـات صـنـعـتـى و نـظامى دنيا دانست . غرب توسط خاورميانه با تمدّن آشنا شده و بتوسط را خاورميانه صعنتى شده است . امروز شما تمام هواپيماى نظامى و صنايع موشكى و كارخانه هاى مـخـتـلف صـنعتى غرب و شرق با نفت خاورميانه كار مى كند، بطورى كه مى توان گفت : بدون خاورميانه ، غرب مرده است .

      اهميت ترانزيتى و تجارتى

در طى چند قرن ، راههاى خشكى و دريايى ، منطقه خاورميانه را به ساير نقاط دنيا پيوند دارد. ايـن بـخـش از جهان همواره به صورت يك منطقه ترانزيت و چهار راهى ميان قاره هاى جهان قديم بوده است .
در گـذشـتـه كـه هـنـوز كـانـال سـوئز حـفـر نـشـده بـود، راهـهـاى تـجـارتى خاورميانه از اهميت اسـتـراتـژيك برخوردار بود. يكى از راهها از اسكندريه شروع و پس از عبور از قاهره و منطقه سـوئز بـه كـناره درياى سرخ مى رسيد و از آن به بعد از طريق راه دريايى به اقيانوس هند ختم مى شد. پس از گشايش كانال سوئز در سال 1869، اين جاده اهميت خود را از دست داد و از آن پس مورد استفاده تجارت بين المللى قرار مى گيرد.
افـتـتـاح كانال سوئز موجب اتصال اقيانوس اطلس به اقيانوس هند از طريق درياى مديترانه و دريـاى سـرخ شـد. پس از اين خاورميانه از نظر قدرتهاى دريايى بويژه انگلستان داراى اهميت اسـتـراتـژيـك شـد وسـيـادت و سـلطـه بـر جـهـان مـنـوط بـه تـسـلط بـر ايـن مـنـطـقـه بـويـژه كانال سوئز بود.

      اهميت استراتژيك و نظامى

اهـمـيـت اسـتـراتـژيـك و نـظـامى خاورميانه تا قبل از فروپاشى اتحاد جماهير شوروى (سابق) بـسـيـار زياد بود. درياى مديترانه و بحر احمر و خليج فارس كانون رقابت دو قدرت برتر جـهـان در اواسـط قـرن بـيـسـتم بود. منطقه خاورميانه در دوران تسلط انگلستان بر جهان كه تا سـال 1971 ادامه داشت ، از مهمترين مناطق تحت سلطه آن كشور به شمار مى رفت . خاروميانه از نـظـر انـگـلستان تنها راه دسترسى به هندوستان بود كه مى توانست توسط رقيبان اروپايى مورد استفاده قرار گيرد.
قـدرتـهـاى بـرتـر جـهـان مـانـنـد انگلستان و امريكا، پس از ظهور انقلاب كمونيستى در سرزمين روسـيـه هـمـواره در صـدد بـودنـد تـا از توسعه و گسترش اين انقلاب ضد سرمايه دارى به ساير نقاط جهان جلوگيرى كنند. اين كشور ما پس از اينكه پيمان آتلانتيك شمالى (ناتو) را در اروپـا تـشكيل دادند، سعى كردند در خاورميانه و خاوردور نيز چنين پيمانهايى جهت جلوگيرى از نـفـوذ شـوروى (سـابـق) بـه وجـود بـيـاورنـد. پـيـمـان بـغـداد كـه بـعـدهـا تـبـديـل بـه پـيـمـان (نـستو) شد، از پيمانهايى بود كه به منظور جلوگيرى از دست اندازى شوروى (سابق) به نقاط مركزى خاورميانه منعقد شده بود.


مجموع تعداد صفحات این تحقیق:33

:::برای مشاهده فایل کامل و اصلی تحقیق در فرمت ورد پرداخت کنید:::


اشتراک بگذارید:

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 5,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
file54_1791839_1411.zip40.2k

بسته ویژه افزایش قد

بسته ویژه افزایش قد این متد توسط دکتر فلیپ میلر ابداع شده ایشان فوق تخصص جراحی مغز و اعصاب و همچنین متخصص درمان های طبیعی است. این تمرینات ورزشی برای بعد از بسته شدن صفحات رشد در نظر گرفته شده است که موجب افزایش قد شما به میزان پنج تا دوازده سانتی متر می شود. تمرینات ورزشی این متد ضمن رفع مشکلات ستون فقرات به تدریج با افزایش ضخامت دیسک های غضروفی که بین 25 مهره کمر قرار گرفته اند موجب افزایش قد می شود.به طور مثال وقت ...

توضیحات بیشتر - دانلود 38,000 تومان

آخرین محصولات فروشگاه

lyrics