لیست کامل طرح های توجیهی

تحقیق آماده حیات و کنش

تحقیق آماده     حیات و کنش

فایل تحقیق آماده با موضوع حیات و کنش را می توانید از طریق گزینه هایی که در قسمت پایینی صفحه قرار داده شده دریافت کنید.برای دانلود فایل این مقاله آماده که با فرمت ورد(word) و با پسوند Doc و کاملا قابل ویرایش با فرمت مناسب برای استفاده دانشجویان و دانش آموزان تهیه شده لازم است در ابتدا از قسمت پایین پس از وارد کردن ایمیل پرداخت اینترنتی را انجام داده سپس لینک دانلود مقاله حیات و کنش را مشاهده و همچنین یک نسخه از لینک دانلود تحقیق حیات و کنش که به صورت اختصاصی برای شما پس از پرداخت ساخته شده برایتان به آدرس ایمیلی که قبل از پرداخت وارد کرده اید ارسال خواهد شد.این مقاله کاملا جامع و کامل می باشد و برای ارائه به اساتید،معلمان و همچنین افزایش معلومات مناسب می باشد.در ادامه با ما همراه باشید تا خلاصه ای از این تحقیق را مشاهده کنیم.

در این قسمت شما صرفا بخش ابتدایی این تحقیق آماده را مشاهده می کنید همانطور که می دانید چون این قسمت از تحقیق از فایل ورد کپی شده در آن احتمالا بهم ریختگی فونت ها و یا همخوانی نداشتن مطالب و همچنین نداشتن تصاویری که احتمالا در فایل ورد اصلی موجود است باعث می شود زیبایی فایل اصلی را نداشته باشد برای مشاهده بهترین کیفیت و مطالب به طور کامل ابتدا مبلغ را از طریق درگاه بانکی پرداخت کنید و سپس فایل اصلی را دریافت کنید
:::قسمت ابتدایی تحقیق حیات و کنش(صرفا جهت اطمینان) برای مشاهده فایل کامل و اصلی تحقیق در فرمت ورد پرداخت کنید:::

 

حیات و کنش

متابولیسم

متابولیسم شامل همه واکنشهای شیمیایی است که کار دستگاههای موجود زنده را برقرار میدارند؛ متابولیسم را به طور کلی سه فرایند فرعی یعنی تغذیه، تنفس سلولی و ترکیب تشکیل میدهد.

تغذیه

تغذیه به معنای فراهم ساختن مواد خام لازم برای بقای حیات است. همه موجودات زنده وابستگی مداوم به این مواد خام دارند، زیرا تداوم زندگی با مصرف شدن بدون انقطاع دو کمیت اساسی، یعنی انرژی و ماده همراه است. موجود زنده از این نظر به یک موتور مکانیکی یا در واقع به هر سیستم عمل کننده دیگر همانند است. انرژی برای مصارفی چون: نیرو بخشیدن به این سیستم برای برقرار داشتن کار اجزا و ادامه فعالیت آن ـ مختصر آنکه، برای استمرار کنش آن ـ مورد نیاز است. و ماده در این سیستم برای تجدید اجزا، ترمیم ضایعات و ادامه سلامت وقدرت کنش سیستم به طور خلاصه، برای بقای ساختار آن ضرورت دارند. بنابراین، موجود زنده که در اصل یک واحد عمل کننده است، تنها در صورتی میتواند زنده بماند که پیوسته انرژی و ماده به مصرف برساند. هم ماده و هم انرژی باید از محیط خارج و بوسیله غذا فراهم آیند. مواد خام خارجی که در این کنش به کار میروند غذاها هستند. یک دسته از غذاها که شامل آب، نمکها و دیگر مواد کانی است، مستقیماً از محیط فیزیکی بدست می آیند و دسته دیگر که مواد آلی هستند، از محیط زنده فراهم میشوند. فراهم شدن غذای آلی به دو روش عمده صورت میگیرد. گروهی از موجودات زنده یا اتوتروفها، غذای آلی را از مواد خام موجود در محیط زیست فیزیکی خود ـ خاک، آب و هوا ـ می سازند. بیشتر جانداران اتوتروف، برای ساختن غذا از نور خورشید به عنوان منبع انرژی استفاده میکنند. فرایندی که در جریان آن این جانداران غذای آلی را میسازند فتوسنتز نامیده میشود. فتوسنتزکننده ها عبارتند از: گیاهان سبز، جلبکها و سایر جاندارانی که در پیکرشان کلروفیل ـ یعنی رنگیزه سبزی که اساس فتوسنتز است ـ وجود دارد.

گروه دیگر جانداران که هتروتروفها را تشکیل میدهند، نمی توانند غذای آلی مورد نیاز خود را از مواد اولیه بسازند و از این رو ناگریز باید به منابع غذای آلی از پیش آماده شده وابسته باشند، هتروتروفها عبارتند از: جانوران، قارچها، اکثر باکتریها و به طور کلی همه جاندارانی که الزاماً باید از غذای آلی موجود در پیکر جانداران دیگر، اعم از زنده یا مرده، استفاده کنند. عمل خوردن در جانوران، یکی از روشهای معروف دستیابی به غذای آلی از پیش آماده شده است.

بنابراین، جانداران اتوتروف می توانند در محیط زیست کاملاً فیزیکی به زندگی ادامه دهند، حال آنکه هتروتروفها که قادر به ساختن غذای آلی مورد نیاز خود نیستند، برای زنده ماندن، علاوه بر محیط زیست فیزیکی به جانداران محیط نیز نیاز دارند.

تنفس سلولی

همه غذاها ترکیباتی شیمیایی هستند و به این جهت انرژی شیمیایی دارند. تمام موجودات زنده به انرژی شیمیایی که از غذا حاصل میشود وابسته اند. در پیکر جاندار، بعضی از انواع غذاها طی یک سلسله واکنش شیمیایی انرژی زا تجزیه میشوند و انرژی حاصل از این واکنشها به مصرف ادامه فعالیتهای حیاتی میرسد. سیستمهای زنده از این جهت شباهتی اساسی به ماشینهای معمولی دارند.

مثلاً در یک موتور بنزینی یا در موتور بخار، سوخت بوسیله عمل سوختن تجزیه میشود و از این فرایند، انرژیی آزاد میشود که موتور را به کار می اندازد. مواد غذایی نیز در ماشین «زنده» به گونه سوخت عمل میکنند. واقع امر این است که غذای آلی و سوخت موتور به یک دسته از مواد شیمیایی تعلق دارند. از این گذشته، غذای آلی به طریقی که در واقع نوعی سوختن است، تجزیه میشود و سپس انرژیی که از این تجزیه حاصل می آید، «ماشین» زنده را بکار می اندازد. فرایند دستیابی به انرژی از راه تجزیه مواد غذایی در موجود زنده را تنفس سلولی می نامند. تنفس دومین فعالیت عمده ماده زنده است: یعنی منبع اصلی نیرویی است که همه فرایندهای حیاتی ـ مثل تغذیه و حتی تنفس ـ را برقرار میدارد. برای اینکه تغذیه و تنفس ادامه یابند، فراهم بودن انرژی حاصل از تنفس ضرورت دارد.

سنتز

غذا را به صورت ماده ساختمانی نیز به کار میرود. پیکر موجود زنده باید از اجزای تشکیل دهنده غذا ساخته شده، به وسیله آنها سالم نگه داشته شود. بنابراین، مواد شیمیایی سازنده ماده زنده ـ مثلاً ماده سازنده پوست بدن یا قلب ـ در اصل همانند مواد شیمیایی سازنده غذاها هستند. اینکه گفته میشود، « پیکر شما از آنچه می خورید ساخته شده است » واقعیت دارد. عکس این گفته نیز درست است. از آنجا که مواد غذایی و اجزای سازنده پیکر موجودات زنده در اساس همانندند و غذا سوخت سلول است، موجود زنده می تواند مواد پیکر خود را به عنوان سوخت مصرف کند. کسانی که به هنگام پرهیز غذایی خوراک خود را محدود میسازند، مقداری از ماده سازنده بدنشان در تنفس سلولی به عنوان سوخت به مصرف میرسد؛ که حاصل آن کم شدن وزن آنان است. طبیعت ماده زنده این است که همواره خود را تجزیه کند و به مصرف برساند. ماشین زنده نمی تواند میان سوخت خارجی و اجزای ساختمانی درونی فرق بگذارد، زیرا هر دو در اساس یکی هستند. بنابراین، موجودات زنده ساختمانی ناپایدار دارند؛ اما به یاری ماده غذایی با این ناپایداری مقابله میکنند. و این اجزای نو، جانشین اجزای فرسایش یافته میشوند. ماده زنده بدین گونه لحظه به لحظه تغییر میکند. از آنجا که تخریب و انهدام ماده زنده و ساخته شدن مجدد آن به موازات یکدیگر انجام می گیرد، ماده سازنده آن همواره « استخلاف » می شود؛ بدین معنی که، الگوی ساختمانی ماده زنده بدون تغییر می ماند، در حالی که تقریباً هر ذره سازنده آن دیر یا زود به وسیله ذره ای دیگر جانشین می شود. از این گذشته، اگر وارد شدن مواد ساختمانی نو در ماده زنده سریعتر از فرسایش مواد قبلی انجام گیرد، جاندار رشد می کند. رشد، نتیجه آشکار بکار رفتن ماده غذایی در ساختمان ماده زنده است. به مجموع فرایندهایی که طی آنها ماده غذایی به اجزای نو تبدیل می شود سنتز (ترکیب) گویند. ترکیب سومین کنش اصلی همه موجودات زنده است. ترکیب مانند سایر کنشهای حیات به انرژی نیاز دارد و تنفس باید این انرژی را فراهم آورد.


مجموع تعداد صفحات این تحقیق:17

:::برای مشاهده فایل کامل و اصلی تحقیق در فرمت ورد پرداخت کنید:::


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 2,000 تومان
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
file52_1773290_5441.zip30.5k

بسته ویژه افزایش قد

بسته ویژه افزایش قد این متد توسط دکتر فلیپ میلر ابداع شده ایشان فوق تخصص جراحی مغز و اعصاب و همچنین متخصص درمان های طبیعی است. این تمرینات ورزشی برای بعد از بسته شدن صفحات رشد در نظر گرفته شده است که موجب افزایش قد شما به میزان پنج تا دوازده سانتی متر می شود. تمرینات ورزشی این متد ضمن رفع مشکلات ستون فقرات به تدریج با افزایش ضخامت دیسک های غضروفی که بین 25 مهره کمر قرار گرفته اند موجب افزایش قد می شود.به طور مثال وقت ...

توضیحات بیشتر - دانلود 35,000 تومان

آخرین محصولات فروشگاه

lyrics