طرح های توجیهی,تحقیق های آماده و فایل های ویژه

آموزش زبان انگلیسی با طنز

آموزش زبان انگلیسی با طنز یکی از مشکلاتی که همیشه یادگیری زبان جدید را سخت می کند فرار بودن آن است.همه ما این تجربه را در زندگی داشته ایم که وقتی مطلبی را با خنده یاد گرفتیم مدت زمان بیشتری در حافظه مان مانده است.محصول حاظر آموزش زبان انگلیسی با طنز است. احتمالا تبلیغ محصولات آموزش زبان که با کدینگ بندی سعی دارند کلمه را بیشتر در حافظه مان نگه دارند را دیده اید اما آموزشی که با طنز باشد یک نوع کدینگ طبیعی را در ذهن مان ای ...

توضیحات بیشتر - دانلود 8,000 تومان
تعداد صفحه(1):