طرح های توجیهی,تحقیق های آماده و فایل های ویژه

مجموعه کتاب های برایان تریسی

مجموعه کتاب های برایان تریسی اوازجمله افرادی است که توانسته باتکیه برتوانایی هایش به تنهایی مسیرموفقیت راطی کند وبه جایگاه ایده ال خوددست یابد.اوهمچون بسیاری ازثروتمندانوافراد موفق ازانجام کارهایی که شاید به ظاهرمناسب شآن اجتماعی اونبود،ترسی نداشت.اغاز سخنرانی هاواموزش های اصول موفقیت اوازسال  ۱۹۸۱ بوده استوانچه امروزه به عنوان نتیجه کارتریسی مشاهده می شودبیش از۳۰۰ کتاب ونوارصوتی اوست که به بیست ویک زبان دنیا ترجمه شده ودر  ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان 3,600 تومان 10% تخفیف
تعداد صفحه(1):